Поръчки: 0899 107 482
Доставка от 5,90лв.* до офис на Еконт, за поръчки до 1 кг.
ОРЕХ, WALNUT 10мл. КАПКИ Д-Р БАХ

ОРЕХ, WALNUT 10мл. КАПКИ Д-Р БАХ

Продукта НЕ е наличен!

Производител: Healing Herbs

Принцип: Орехът е свързан с душевните принципи на новото начало и непри­нудеността. В отрицателно състояние на орех човек е затруднен да вземе най-после решение, понеже съзнателно или не, е обвързан с част от своята личност с решения или зависимости от миналото.

Така, както орехът е бил почитан в древността като кралско дърбо (при древните римляни той е бил посветен на бога Юпитер), и есенцията от цветовете на ореха заема особено положение между 38-те цвята на д-р Бах, понеже тя се прилага при изключителни ситуации на живота, при които назряват решаващи промени. Такива могат да бъдат например ориентирането към нова вяра, сключ­ване на ново партньорство, коренна смяна на професията, емигриране в друга страна.

Както при душевно-духовните нови начинания, орехът помага и при фази на съществени биологични промени, които също обуславят решаващи вътрешни пренагласи и освобождават съвсем нови енергийни потенциали: например при израстването на зъбите, в пубертета, при бременност, в климактериума или в крайния стадий на физическото съществуване.

Всичките големи промени се съпровождат от значителен стрес и нараснала вътрешна несигурност. В такива фази, когато човек е „още нито вън нито вътре", изпадат и стабилни характери, които обикновено точно знаят какво искат. Те стават податливи на внушенията на скептици и песимисти, връщат се към стари привички, изпадат в сантименталност, държат на конвенционални пред­стави или стари семейни традиции и по такъв начин се излагат на опасността, да се отклонят от взетото решение.

В отрицателното състояние на орех човек е седнал в лодка, която в представи­те му трябва да го отведе до другия бряг. Той вече вижда всичко оттатък, но лодката още не е напълно отвързана. Последните нишки го задържат като омагьосани в миналото, може би едно неочаквано събитие, партньорство или дори решение, което още не е осъзнато. Липсва само решаващото оттласкване от брега, заповедта на капитана за отплуване.

Д-р Бах пише за ореха: „Той е за всички онези, които са решили да направят крачка напред в живота си, да скъсат с остарели схващания да оставят зад себе си стари граници и ограничения и да започнат съвсем отначало". Тази раздяла със старите връзки, мисли и чувства е винаги болезнена и често се отразява и на тялото.

Състоянието на орех често е преходно. За съжаление, истинските характери от типа на ореха се срещат рядко. Ако все пак съществуват, те винаги имат нещо пионерско в себе си и често са първите борци за определени мисли и идеи. Това са хора, които откриват нови духовни болести. Те имат точно определени цели в живота и при тяхното осъществяване действат по-скоро неконвенционално. Тяхната откритост, натискът отстрани и естествената съпротива на „инер­тната маса" могат временно да ги разколебаят, да ги накарат да се поддадат на конвенционалните си съвременници към връщане назад и да се отклонят от своя собствен път.

Те могат да изпълнят своята мисия само ако духовно са напълно необвързани. Затова те трябва да отхвърлят всичко онова, което може да ги обвърже. Орехът им дава необходимата подкрепа и устойчивост за това.

Доколкото при отрицателното състояние на орех може да се говори за заблуждение на личността, то се крие в преходната колебливост и забавената реакция спрямо импулсите на Висшето Аз. Всъщност, човекът е отворен за вътрешните си импулси, но се оставя лесно да бъде отклонен, вместо напълно да се подчини на водещото начало на своето Висше Аз. Той временно се ориентира все още към други личности и идеи, вместо да се отдаде само на задачата, която му поставя собствената му душа.

Причините за това често се крият в предишни форми на съществуване; това могат да бъдат връзки на кармата, които още не са разпознати, предишни неправилни решения, които на подсъзнателно ниво влияят аутосугестивно. Затова д-р Бах означава ореха като цвят, който „помага за премахване на омагьосване­то".

Енергията на ореха хвърля мост между тези нива и установява връзка между съдбоносните процеси пред и зад завесата; тя помага за окончателното освобождаване от сенките и веригите на миналото.

В положителното състояние на орех човекът вътрешно е напълно свободен и може да отплува към нови хоризонти. Той върви напред към осъществяване на задачата на своя живот, независим от външните обстоятелства и мненията на другите. Самият д-р Едуард Бах е пример за положително състояние на орех. През последните години на живота си той се отказва от всичко постигнато: обществено: признание, икономическа осигуреност, традициите на научната медицина, цялото професионално минало, за да се посвети, осмиван от предишните си колеги, при трудни финансови ситуации, на своето вътрешно призвание.

Тук искаме да посочим някои примери от ежедневната практика, при които орехът може да помогне, дори при твърде напреднали изменения, като се прилага както е обичайно в комбинация с други специфични за характера есенции от цветове: При навлизане в пенсионна възраст; при доброволно постъпване в старчески дом; след получаване на удар или при други заболявания, при които животът коренно се променя; при започване на работа в съвършено непривична за личност­та среда; след провеждане на психотерапия с разкриване на напълно нови страни на личността, което води до нови вътрешни решения; при развод - физическото разделяне е вече осъществено, но все още има свързващи нишки и отрицателните мисли могат да оказват въздействие.

Есенцията от цвета на ореха се взима и от някои лечители за собствена защита срещу енергийното излъчване на техните пациенти. Освен това тя се прилага за енергийно задържане на хомеопатичното лечение, а също така и като подпомага­що лечение на наркоманите. Орехът действа стабилизиращо и при резултатите от мануалното лечение на гръбначния стълб и при смущения в израстването на зъбите.

Необходимо е да се посочат различията в повлияването на колебливостта при различните цветове по д-р Бах:

Червен кантарион: повлиява се поради слабост на собствената воля.

Цератостигма: повлиява се поради неувереност в собствената преценка.

Хрущялка: повлиява се поради тотална липса на душевна целенасоченост; хората от този тип се колебаят енергийно насам и нататък.

Овсига: повлиява се поради неяснота относно собствените намере­ния.

Нокът: повлиява се, понеже съзнанието се намира повече в миналото.

Повет: повлиява се, понеже съзнанието се намира предимно във фантастични­те светове.

Орех: повлиява се поради повишена чувствителност и колебливост във важни фази на ново начало в живота.

Орех - ключови симптоми

Несигурност, податливост на влияния и колебливост във фазите на ново начало в живота. „Цветът, който осигурява прехода".

Симптоми в блокирано състояние.

Човекът в това състояние има ясни цели в живота и знае точно какво иска, но има в момента затруднения да остане верен на себе си. Обикновено е много самостоятелен, но временно може да стане колеблив поради семейни съображения, обществена обвързаност, сантиментални спомени или мнението на скептично настроени личности. Взел е важно решение за живота си, липсва само последната крачка за осъществяването му. Би искал да остави зад гърба си всички ограничения и въздействия, но това не му се отдава напълно. При жизненоважни решения трудно се освобождава от влиянието на силни и впечатляващи личности: учител, партньор, други примери за подражание. Поради неочаквано външно събитие е принуден да преосмисли изцяло плана си за живота. Осъществяват се решаващи промени в живота: смяна на професията развод, пенсиониране, преместване в друг град, постъпване в старчески дом и т.н. Предстоят решаващи фази на биологическа промяна: менопауза, бременност, пубертет, растеж на зъби, болест в краен стадий. Желае вътрешно да бъде наясно с промените. Въпреки решението си, по неизвестни причини все още не може да скъса с някаква стара привичка. Партньорството е прекратено, но въпреки разделянето чувства все още въздейс­твието на партньора.

Потенциал в трансформирано състояние

Пионер, който остава верен на себе си. Преследва неотклонно целта си в живота, въпреки всички препятствия и въпреки мнението на другите. Приема новото непринудено и открито. Вижда закономерността, която се крие зад измененията. Нечувствителен е спрямо външни влияния и е отворен за вътрешните импулси. Най-после може да се освободи от сенките на миналото.

Подпомагащи препоръки за състоянието на орех

Във фазите на съществени промени в живота да спи достатъчно, да се храни разумно. Да избягва всички странични фактори, които биха могли да засилят несигурността на личността. Да медитира в коронната чакра. Да размишлява върху принципите и действията на велики майстори; да чете И-Дзин.

Мисли за положителна настройка: „следвам само вътрешните си импулси", „отминавам всички ограничения, които ми пречат в осъществяването на моята цел в живота", „ще издържа", „разрушителните влияния не ме засягат".

Физически симптоми: Вирусни инфекции и склонност към болнавост, пубертет, бременност,
Производител: Healingherbs Ltd, Англия

Цена: 20.99лв.

Pin it